CenterCar.sk Všetko pre vaše auto

Vybrat
Značka/Model/Typ
Vozidla

VRÁTENIE TOVARU

 

V súlade so zákonom z 2. marca 2000 o ochrane práv spotrebiteľa a zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom (Vestník zákonov č. 22, bod 271) § 2 bod 2,
do štrnástich dní od doručenia objednaného tovaru spotrebiteľ má právo vrátiť ho bez udania dôvodu v súvislosti s odstúpením od zmluvy podľa pravidiel vyplývajúcich
z ustanovení o uzatvorení zmlúv na diaľku. Právo uvedené v tomto bode sa uplatňuje na spotrebiteľský predaj, a teda sa vzťahuje len na predaj fyzickej osobe, ktorá uskutočňuje nákup na účely, ktoré nesúvisia s odborno
u alebo obchodnou činnosťou. Nezabúdajte, že vrátený tovar bude prijatý len vtedy, ak bude odoslaný späť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným obsahom a výrobok
a príslušenstvo bude nepoškodené a nenesie žiadne stopy po použití alebo montáži.
Ak sa chcete vrátiť, pridajte formulár na vrátenie.

 


 

 

Veškeré obchodní názvy, názvy produktů, názvy firem a jejich loga používané na našich stránkách patří jejich majitelům a používají se pouze pro identifikační účely. Mohou to být registrované ochranné známky. Všechny materiály, popisy a fotografie uvedené na našich stránkách jsou používány pro informační účely.